Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 15-10-2019 (vlak 2)vorige toets 15 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 15-10-2019 só ingevul:Die sywurm spin 'n ........ voordat hy in 'n papie verander.


1 % (afgerond)kokonkie
3 % (afgerond)kokonnekie
89 % (afgerond)kokonnetjie 
8 % (afgerond)kokontjie

Woorde wat op ʼn “l”, “m”, “n” of “r” eindig wat op ʼn kort vokaal volg, kry “-etjie” in die verkleiningsvorm, met die konsonant wat verdubbel om die vokaal kort te hou.
Sien ook die bladsy Verkleiningsvorme.
As jy 'n tweede eiendom het en jy wil dit verkoop, is jy ........ aan kapitaalwinsbelasting.


97 % (afgerond)onderhewig 
1 % (afgerond)onnerhewig
3 % (afgerond)onderheuwig
onnerheuwig

Assimilasie vind plaas wanneer twee verskillende klanke (soos die “n” en die “d” in “onderhewig”) eenders uitgespreek en geskryf word.
Sien ook die bladsy Assimilasie.
Dominee lees voor uit die ........ .


2 % (afgerond)kanselBybel
9 % (afgerond)kansel-Bybel
64 % (afgerond)Kanselbybel 
24 % (afgerond)kanselbybel

Samestellings met "-bybel" as laaste deel begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Weens stygende koste gaan ons moet besuinig. 'n Sinoniem vir die woord "besuinig" is ........ .


mededeelsaam
97 % (afgerond)bespaar 
spandabelrig
2 % (afgerond)suinig wees

Sinonieme is verskillende woorde wat min of meer dieselfde betekenis het.
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
87% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties