Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 22-10-2019 (vlak 2)vorige toets 22 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 22-10-2019 só ingevul:Die polisie het die motor ........ en op ’n hele voorraad dwelms afgekom.


52 % (afgerond)slegs deursoek
slegs deur gesoek
45 % (afgerond)deursoek of deurgesoek 
3 % (afgerond)slegs deurgesoek

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het, vorm die voltooide deelwoord met "ge-" (oftewel "-ge-").

Indien die woord as "deursóék" uitgespreek word (met die klem op "soek") is die verledetydsvorm "deursoek".

Kyk AWS 19.1 en 19.2.
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Skakel die lig aan; ek kan nie sien as dit so ........ is nie.dôngker
dongker
1 % (afgerond)dônker
99 % (afgerond)donker 

Hoewel daar 'n [ŋ]-klank in die woord "donker" voorkom, val die "g" weg as die klank voor 'n "k" staan, byvoorbeeld "donkie", "donker" en "wankel".
Sien ook die bladsy Assimilasie.
Die ........ het die speler geskors.


3 % (afgerond)nasionale Sokkerliga
77 % (afgerond)Nasionale Sokkerliga 
11 % (afgerond)nasionale sokkerliga
8 % (afgerond)Nasionale sokkerliga

Saakname wat as eiename optree, byvoorbeeld die name van organisasies, begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Soortname as eiename.
Die solis se vertolking het ........ gedoen aan die res van die uitvoering.


32 % (afgerond)afbreek
67 % (afgerond)afbreuk 
1 % (afgerond)ontbreek
ontbreuk

Die uitdrukking "afbreuk doen" beteken 'skaad'. Die woord "afbreek" is om iets te 'vernietig' of te 'dekonstrueer'.
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
72% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties