Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 30-10-2019 (vlak 3)vorige toets 30 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 30-10-2019 só ingevul:Die ........ in die ou huis is almal buite werking.


13 % (afgerond)rely's
42 % (afgerond)relês 
22 % (afgerond)releis
22 % (afgerond)relys

Woorde wat op 'n vokaalletter met 'n diakritiese teken eindig , kry 'n "-s" in die meervoud, sonder 'n afkappingsteken.
'n Relê is 'n tussenskakelaar, en dit word uitgespreek as [rə'lɛ].
Sien ook die bladsy Afkappingsteken.
Hulle het ........ geloop, maar het steeds verdwaal.


2 % (afgerond)pad-langs
86 % (afgerond)padlangs 
12 % (afgerond)pad langs

Samestellings word vas geskryf. In hierdie geval bestaan die samestelling uit 'n naamwoord en 'n setsel.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Alhoewel ek Duits op skool as 'n vak gehad het, is hierdie teks wat in ........ geskryf is vir my onverstaanbaar.


15 % (afgerond)Hoog-Duits
22 % (afgerond)hoog-Duits
61 % (afgerond)Hoogduits 
2 % (afgerond)Hoog Duits

Taalname begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
'n Alliansie van hoëronderwysinstansies het hul ........ die uitbou van burgerlike rolle en maatskaplike verantwoordelikhede.


3 % (afgerond)verbind met
97 % (afgerond)verbind tot 
verbind oor

In hierdie konteks verwys "verbind tot" na 'n 'verpligte ooreenkoms'.
"Verbind met" beteken om 'saam te voeg' of om 'telefonies te verbind'.

Sien ook die bladsy Kollokasies.
TOTAALRESULTAAT:
72% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties