Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 11-11-2019 (vlak 1)vorige toets 11 NOV volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 11-11-2019 só ingevul:Katrien se bont rok het by die geleentheid die oë laat rek.
Die bond teen dieremishandeling het die slagting veroordeel.
Die woorde "bond" en "bont" is ........ van mekaar


6 % (afgerond)antonieme
65 % (afgerond)homofone 
6 % (afgerond)antifone
23 % (afgerond)homonieme

Homofone is woorde wat dieselfde klink maar verskil in betekenis en spelling, byvoorbeeld "bond" en "bont", en “fonds” en “vonds”.
Sien ook die bladsy Homofone.
Voëls bou hulle ........ in bome.1 % (afgerond)nessens
6 % (afgerond)nesten
12 % (afgerond)nesse
81 % (afgerond)neste 

Sommige meervoude soos “neste”, “poste”, “nagte” eindig ook op “-e” maar die ekstra “t” is deel van die oorspronklike stam.
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Die ........ gaan nie by die saak inmeng nie.


84 % (afgerond)Departement van Justisie 
2 % (afgerond)Departement van justisie
4 % (afgerond)departement van justisie
10 % (afgerond)departement van Justisie

Saakname wat as eiename optree, byvoorbeeld die name van staatsdepartemente, word met hoofletters geskryf (AWS 9.9).
Sien ook die bladsy Soortname as eiename.
Die motor se ........ gee probleme.


70 % (afgerond)enjin 
2 % (afgerond)endjin
1 % (afgerond)enyin
27 % (afgerond)engin

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel.
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
TOTAALRESULTAAT:
75% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties