Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 17-05-2021 (vlak 3)vorige toets 17 MEI Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 17-05-2021 só ingevul:Hoe sê ons "chartered accountant" in Afrikaans?


27 % (afgerond)geoktroëerde rekenmeester
66 % (afgerond)geoktrooieerde rekenmeester 
2 % (afgerond)ge-oktrooieerde rekenmeester
5 % (afgerond)ge-oktroëerde rekenmeester

'n "Oktrooi" is 'n vergunning om handel te dryf. As jy so 'n oktrooi ontvang het om handel te dryf, is jy geoktrooieerd.
Sien ook die bladsy Persoonsvorme.
Dit is ........ en seker dat die Noordpool se ysdek stelselmatig besig is om te smelt.


17 % (afgerond)waar
71 % (afgerond)wis 
12 % (afgerond)beslis

Die uitdrukking "wis en seker" beteken 'sonder die geringste twyfel'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Jy sal sien, sy sal nog vanself ........ .


91 % (afgerond)regkom 
9 % (afgerond)reg kom

Samestellings wat uit 'n bywoord en 'n werkwoord bestaan, word vas aan mekaar geskryf.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Dit reën nou al drie dae aaneen.
Die woordsoort van "aaneen" in bostaande sin 'n ........


19 % (afgerond)bywoord van modaliteit
24 % (afgerond)bywoord van tyd
57 % (afgerond)bywoord van wyse 
bywoord van natuur

Bywoorde beskryf die adjektief of die werkwoord in 'n sin. Daar is verskillende soorte bywoorde, byvoorbeeld bywoord van wyse - "aaneen", bywoord van tyd - "môre", bywoord van graad - "besonder" en bywoord van modaliteit - "dalk".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
71% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties