Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 15-01-2021 (vlak 3)vorige toets 15 JAN Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 15-01-2021 só ingevul:Ellen is die koördineerder van die ........ .


3 % (afgerond)visuele kuns-program
77 % (afgerond)visuelekunsprogram 
1 % (afgerond)visuele kuns program
19 % (afgerond)visuele kunsprogram

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (byvoeglike naamwoord "visuele" + selfstandige naamwoord "kuns") en ʼn selfstandige naamwoord "program".
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Ek omhul my graag met skuim in 'n lekker warm bad.
Watter soort werkwoord is die woord "omhul" in bostaande sin?


18 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord
3 % (afgerond)statiese hoofwerkwoord
75 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord 
5 % (afgerond)bedrywige hoofwerkwoord

In 'n sin met 'n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Piet skop die bal oor die muur. 'n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" na die werkwoord is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik, byvoorbeeld: Piet skop hoog. 'n Mens kan dit maklik vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Hoe?" na die werkwoord is.

Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Idioom: Moenie 'n ........ van jou hart maak nie.


99 % (afgerond)moordkuil 
grot
tronk
herberg

Hierdie idioom beteken 'jou gevoelens nie smoor nie'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Sy studeer ........ .


42 % (afgerond)Algemene Taalwetenskap
47 % (afgerond)Algemene Taalwetenskap of algemene taalwetenskap 
3 % (afgerond)Algemene-Taalwetenskap
8 % (afgerond)algemene taalwetenskap

Die name van vakke en dissiplines word met 'n hoof- of 'n kleinletter geskryf.
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
TOTAALRESULTAAT:
74% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties