Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 28-02-2020 (vlak 2)vorige toets 28 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 28-02-2020 só ingevul:Die dele van die tekening is nie in ........ nie.


1 % (afgerond)priporsie
12 % (afgerond)preporsie
pripporsie
87 % (afgerond)proporsie 

Vokaalreduksie kom voor wanneer ʼn vokaal wat in ʼn swak, beklemtoonde posisie is (soos die “o” in “proporsie”), verder verswak word tot ʼn [ə]-klank (en dan verkeerdelik geskryf word as “priporsie”).
Sien ook die bladsy Vokaalreduksie.
Idioom: Jou ........ vir iemand uittrek.


51 % (afgerond)broek 
22 % (afgerond)hemp
26 % (afgerond)skoene
1 % (afgerond)kouse

Die idioom "jou broek vir iemand uittrek", beteken 'goedhartig wees'.
Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Ons het in die kleuterskool leer ........ speel.


2 % (afgerond)eenbeenkie
9 % (afgerond)een beentjie
een beenkie
90 % (afgerond)eenbeentjie 

Telwoorde (soos "een") word gewoonlik los van selfstandige naamwoorde (soos "been") geskryf. Wanneer betekenisverdigting egter plaasgevind het (dit wil sê as die begrip ʼn spesifieke betekenis kry), vorm die twee begrippe ʼn eenheid en word hulle vas geskryf.
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
Die regering het hulp aan ........ lede van die gemeenskap belowe.


87 % (afgerond)kwesbare 
kwêtsbare
5 % (afgerond)kwetsbare
8 % (afgerond)kwêsbare

Die woord "kwes" beteken om 'met 'n skoot seer te maak'; die woord "kwets" beteken om iemand 'te beledig'. Die woord "kwesbaar" beteken 'weerloos'. Die woord "kwetsbaar" is 'n foutiewe spelling van "kwesbaar".
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
79% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties