Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 02-03-2020 (vlak 3)vorige toets 02 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 02-03-2020 só ingevul:Hoe vertaal ons "chartered accountant" in Afrikaans?


32 % (afgerond)geoktroëerde rekenmeester
2 % (afgerond)ge-oktroëerde rekenmeester
62 % (afgerond)geoktrooieerde rekenmeester 
3 % (afgerond)ge-oktrooieerde rekenmeester

'n "Oktrooi" is 'n vergunning om handel te dryf. As jy so 'n oktrooi ontvang het om handel te dryf, is jy geoktrooieerd.
Sien ook die bladsy Persoonsvorme.
Boere voer vanjaar 'n ........ teen die droogte en stygende insetkoste.


13 % (afgerond)opdraendestryd
46 % (afgerond)opdraande stryd 
18 % (afgerond)opdraandestryd
24 % (afgerond)opdraende stryd

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Voorbeelde van kollokasies is: “'n opdraande stryd voer”; “met hart en siel”; “teen wil en dank” en “rasend honger”. Sommige mense beskou "opdraande stryd" as 'n samestelling van naamwoorde en wil dit vas skryf. Dit is egter 'n byvoeglike naamwoord "opdraande" en naamwoord "stryd", wat los geskryf word.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Dawid, gee asseblief vir my die ........ aan!


71 % (afgerond)nommer 19-moersleutel  
8 % (afgerond)nommer 19 moersleutel
21 % (afgerond)nommer-19-moersleutel

Wanneer die bepaler van 'n samestelling bestaan uit 'n woord of afkorting gevolg deur 'n syfer of simbool, word die woord of afkorting in die bepaler los van die syfer of simbool geskryf.
Ander voorbeelde: "art. 21-maatskappy", "tipe A-persoonlikheid" en "vitamien E-tekort".
(Bron: AWS 7.2)
Sien ook die bladsy Samestellings.
Ek wil tog nie in daardie vervuilde huis woon nie!
Wat is die woordsoort van "vervuilde" in bostaande sin?3 % (afgerond)preskriptiewe adjektief
11 % (afgerond)predikatiewe adjektief
32 % (afgerond)beskrywingsadjektief
54 % (afgerond)attributiewe adjektief 

'n Attributiewe adjektief staan gewoonlik voor die selfstandige naamwoord wat dit beskryf, byvoorbeeld “'n vervuilde huis”. 'n Predikatiewe adjektief staan gewoonlik na 'n koppelwerkwoord, byvoorbeeld "die huis is vervuil".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
58% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties