Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 03-03-2020 (vlak 2)vorige toets 03 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 03-03-2020 só ingevul:Ná die oorlog was daar ʼn ........ tekort aan kos.


4 % (afgerond)nypend
87 % (afgerond)nypende 
1 % (afgerond)neipend
7 % (afgerond)neipende

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die fors gestalte van die Zoeloekryger is besonder indrukwekkend.
Die eens magtige vors moes na die burgeroorlog sy troon afstaan.
Die woorde "fors" en "vors" in bostaande sinne is ........ van mekaar


75 % (afgerond)homofone 
19 % (afgerond)homonieme
4 % (afgerond)antonieme
1 % (afgerond)antifone

Die woorde "fors" en "vors" is homofone, aangesien hulle dieselfde uitgespreek word, maar verskillende betekenisse en spellings het.
Sien ook die bladsy Homofone.
Die enigste planeet in ons sonnestelsel wat nie 'n Griekse of Romeinse naam het nie, is ........ .


7 % (afgerond)slegs aarde
33 % (afgerond)aarde of Aarde
60 % (afgerond)slegs Aarde 

Son, Maan en Aarde word met hoofletters geskryf wanneer hulle na spesifieke hemelliggame verwys. Wanneer die lidwoord "die" voor "aarde" geskryf word, skryf ons altyd "aarde". (Bron: HAT Taal- en Feitegids)
Sien ook die bladsy Persoonsname.
Meer as 800 atlete het aan die ........ deelgeneem.


53 % (afgerond)marathon of maraton 
2 % (afgerond)mareton of marethon
20 % (afgerond)slegs maraton
25 % (afgerond)slegs marathon

ʼn Wisselvorm is ʼn alternatiewe spelling van ʼn woord wat steeds korrek is, byvoorbeeld, "maraton – marathon"; "Mexiko – Meksiko"; "restaurant – restourant"; "meesal – meestal".
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
TOTAALRESULTAAT:
69% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties