Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 06-03-2020 (vlak 2)vorige toets 06 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 06-03-2020 só ingevul:Die president was woedend omdat 'n tweede mosie van wantroue teen hom ........ is.


7 % (afgerond)debatteer
41 % (afgerond)gedebatteer 
45 % (afgerond)gedebateer
7 % (afgerond)debateer

As ’n stam van ’n woord uitgaan op [a], [ε], [ͻ], [ә] of [œ] en ’n konsonant, word die konsonant in die afleidings verdubbel, byvoorbeeld “debatteer”, “detailleer”, “blikkie”, “beddens”, “kramatte” (AWS 11.26).
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Ek kon sommer sien hy vertrou my nie, hy het my ........ .


3 % (afgerond)deur sy vingers aangekyk
32 % (afgerond)onderlangs beloer
4 % (afgerond)met 'n donkerbril aangekyk
61 % (afgerond)skuins aangekyk 

Om iemand "skuins aan te kyk" beteken om hom met 'agterdog te bejeen'. Ons Engelse vriende sê 'look askance at someone'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Wikus is al twintig jaar 'n ........ en moedig sy broer elke jaar aan om ook een te word.


85 % (afgerond)Vrymesselaar 
3 % (afgerond)Vry-messelaar
7 % (afgerond)Vrye Messelaar
5 % (afgerond)Vry Messelaar

"Vrymesselaar" is 'n voorbeeld van betekenisverdigting. In hierdie voorbeeld is 'n "vrymesselaar" 'n lid van 'n internasionale humanitêre organisasie wat niks te doen het met messel of bouwerk nie. Raadpleeg http://af.wikipedia.org/wiki/Vrymesselary.
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
Daar is baie ........ tussen die werk van ʼn dokter en dié van ʼn veearts.


53 % (afgerond)paralelle
5 % (afgerond)parrallelle
10 % (afgerond)parralelle
32 % (afgerond)parallelle 

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld “parallel”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”. Die woord "parallel" kom van die Grieks "para + allelos" wat 'mekaar' beteken.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
55% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties