Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 09-03-2020 (vlak 1)vorige toets 09 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 09-03-2020 só ingevul:Nico het jou al soveel keer ........ en nogtans glo jy hom elke keer.


87 % (afgerond)gefop 
7 % (afgerond)gevop
4 % (afgerond)gefob
2 % (afgerond)gevob

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute wanneer twee letters dieselfde uitgespreek word in Afrikaans. Twee letters wat dikwels verwar word, is "b" en "p".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Meneer het ons die goeie nuus ........ dat ons almal geslaag het.6 % (afgerond)mee gedeel
3 % (afgerond)gemeedeel
91 % (afgerond)meegedeel 

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het, vorm die voltooide deelwoord met “-ge-” (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Deelwoorde.
Dis ........ Koekemoer wat volgende by die kongres gaan praat.


22 % (afgerond)slegs Mevrou
31 % (afgerond)mevrou of Mevrou
47 % (afgerond)slegs mevrou 

Waar aanhefvorme nie as aanspreekvorme gebruik word nie, word dit met 'n kleinletter geskryf.
Sien ook die bladsy Aanspreekvorme.
Wat noem ons iemand wat van Lissabon kom?


10 % (afgerond)Lissaboner
9 % (afgerond)Lissaboniaan
81 % (afgerond)Lissabonner 

'n Omvattende lys van name van mense wat afkomstig is van lande of stede is beskikbaar by www.woordelys.co.za.
Sien ook die bladsy Afleidings van eiename.
TOTAALRESULTAAT:
76% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties