Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 12-03-2020 (vlak 3)vorige toets 12 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 12-03-2020 só ingevul:Die ........ breek deur die kors van die ........ lande.


86 % (afgerond)ploeë ; droë 
9 % (afgerond)ploeë ; droeë
2 % (afgerond)ploëe ; droëe
3 % (afgerond)ploë ; droë

Sommige eenlettergrepige woorde wat eindig op "d" of "g" en voorafgegaan word deur 'n lang vokaal, kry 'n "-e" in die attributiewe posisie en verloor die "d" of "g".
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Benita wil graag 'n engel op haar enkel laat ........ .


72 % (afgerond)tatoeëer 
26 % (afgerond)tatoeër
2 % (afgerond)tatoeeer
tatoeheer

Die deelteken word in sommige Afrikaanse simplekse en afleidings gebruik waarin daar twee of meer aangrensende vokaalletters voorkom wat tot verskillende lettergrepe behoort en wat uitgespreek sou kon word asof hulle tot dieselfde lettergreep behoort. Die deelteken dui hier die begin van 'n nuwe lettergreep aan.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
23:00 is ........ !


25 % (afgerond)huis-toe-gaantyd 
7 % (afgerond)huis toe gaan-tyd
14 % (afgerond)huis toe gaan tyd
54 % (afgerond)huistoegaantyd

Ingevolge reël 12.21 in die AWS skryf ons "huis-toe-gaan-tyd" of "huis-toe-gaantyd".
Dit is 'n sogenaamde frasesamestelling, waar die frase "huis toe gaan" met "tyd" verbind. Ander soortgelyke gevalle is: "deur-tot-deurverkope, wag-'n-bietjiebos, help-my-fris-lykhempie", ensovoorts.
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Die aansoek moet deur 'n ........ gesertifiseer word.


31 % (afgerond)privaatveearts
4 % (afgerond)privateveearts
65 % (afgerond)privaat veearts 

Die woord "privaat" of "private" is 'n adjektief of byvoeglike naamwoord. Adjektiewe beskryf die eienskap van die naamwoord. ’n Adjektief moet voor ’n selfstandige naamwoord kan staan, byvoorbeeld: Dit is ’n “privaat” sektor. Adjektiewe het ook trappe van vergelyking, byvoorbeeld: “privaat”, “meer privaat”, “die privaatste”.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
62% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties