Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 16-03-2020 (vlak 2)vorige toets 16 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 16-03-2020 só ingevul:Daar is bevind dat die burgemeester sommige kandidate vir die pos begunstig het.
Die woordsoort van die woord "begunstig" is 'n ........ ?


26 % (afgerond)beskrywende hoofwerkwoord
5 % (afgerond)statiese hoofwerkwoord
16 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord
53 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord 

In 'n sin met 'n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Die burgemeester begunstig die kandidate. 'n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" of "Wie?" is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik, byvoorbeeld: Die burgemeester beskerm onregmatig. 'n Mens kan dit maklik vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Hoe?" is.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Dit is daardie persoon se ........ ; hy sal die mees geskikte kandidaat vir die pos wees.


7 % (afgerond)spesialiteits gebied
4 % (afgerond)spesialiteits-gebied
89 % (afgerond)spesialiteitsgebied 

By samestellings met 'n verbindingsklank is dit 'n fout indien 'n verbindingsklank nie tussen die komponente van die samestellings geskryf word nie. 'n Samestelling met 'n verbindingsklank word vas geskryf.
Sien ook die bladsy Verbindingsklanke.
Die atleet is geskors nadat verbode ........ in haar bloed ontdek is.


2 % (afgerond)stimulants
stimulantens
98 % (afgerond)stimulante 

Naamwoorde wat op “b”, “d”, “f”, “g”, “k”, “p”, “s” en “t” eindig, kry ʼn “-e” in die meervoudsvorm (AWS 13.1).
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Meer as 15 werkers het gehelp om die slagoffers ........ veiligheid te bring.4 % (afgerond)in
68 % (afgerond)na
10 % (afgerond)tot
18 % (afgerond)in of na 

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie, omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Iemand (iets) word "in" of "na" veiligheid gebring, maar iets kan "met" veiligheid gedoen word.
(Bron: Voorsetselwoordeboek)
Sien ook die bladsy Kollokasies.
TOTAALRESULTAAT:
65% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties