Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 19-03-2020 (vlak 2)vorige toets 19 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 19-03-2020 só ingevul:Chris is ons ........ op die gebied van sport.


19 % (afgerond)ghuru
54 % (afgerond)ghoeroe 
20 % (afgerond)guru
7 % (afgerond)goeroe

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel.
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
In tradisionele troues, wat noem ons die manlike metgesel van die strooimeisie?


96 % (afgerond)strooijonker 
1 % (afgerond)strooiseun
1 % (afgerond)strooigesel
2 % (afgerond)strooiknapie

Soos "bruid" naas "bruidegom" staan, so staan "strooimeisie" ("bridesmaid") naas "strooijonker" ("best-man"), en "blommemeisie" ("flower girl") naas hofknapie ("ring bearer").
Sien ook die bladsy Manlik/vroulik.
'n Joernalis by ........ het vanjaar die toekenning ontvang.


1 % (afgerond)Die beeld
51 % (afgerond)Die Beeld
15 % (afgerond)die Beeld
32 % (afgerond)Beeld 

"Beeld", "Rapport", "Volksblad" en "Die Burger" is publikasiename en word met hoofletters geskryf.
Sien ook die bladsy Publikasiename.
Dawid sal gou bevorder word, want hy is 'n mededingende werker.
Watter soort byvoeglike naamwoord is "mededingende" in bostaande sin?


20 % (afgerond)indikatiewe byvoeglike naamwoord
9 % (afgerond)objektiewe byvoeglike naamwoord
54 % (afgerond)attributiewe byvoeglike naamwoord 
17 % (afgerond)predikatiewe byvoeglike naamwoord

'n Attributiewe adjektief of byvoeglike naamwoord staan gewoonlik voor die selfstandige naamwoord wat dit beskryf, byvoorbeeld “'n mededingende werker”. 'n Predikatiewe adjektief staan gewoonlik na 'n koppelwerkwoord, byvoorbeeld "die werker is mededingend".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
59% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties