Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 20-04-2020 (vlak 1)Geen vorige toets beskikbaar nie 20 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 20-04-2020 só ingevul:Stemreg aan ........ was een van die knelpunte wat tot die oorlog tussen die ZAR en Brittanje gelei het.


3 % (afgerond)uitlanderse
97 % (afgerond)uitlanders 
eitlanders
ytlanders

As gevolg van ontronding in die uitspraak, skryf party mense verkeerdelik "ytlanders" of "eitlanders" in plaas van die korrekte "uitlanders".
Sien ook die bladsy Ont-/oorronding.
Sowat vyf ........ is al as droogterampgebiede verklaar.


1 % (afgerond)distriktens
93 % (afgerond)distrikte 
6 % (afgerond)distrikke
distrikkens

Sommige meervoude soos "distrikte", "gaste", "nagte" eindig ook op "-e", maar die ekstra "t" is deel van die oorspronklike stam.
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Mamma lees vir ons van Jona uit die ........ .


35 % (afgerond)kinderbybel
13 % (afgerond)KinderBybel
50 % (afgerond)Kinderbybel 
3 % (afgerond)kinderBybel

Samestellings met "-bybel" as laaste deel begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Eina! Ek het my toon gestamp.
Op watter toon begin die musiekstuk?
Die woord "toon" in bostaande sinne is 'n ........ .


3 % (afgerond)poliseem
16 % (afgerond)homofoon
78 % (afgerond)homoniem 
3 % (afgerond)sinoniem

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld “toon” (‘deel van 'n voet’) en “toon” (‘musieknoot’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
TOTAALRESULTAAT:
79% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties