Mobiele weergawe | Na groot weergawe







Antwoorde van 23-04-2020 (vlak 1)



vorige toets 23 APR volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 23-04-2020 só ingevul:



Jy's mos nou ’n ........ ; jy moet van beter weet.


89 % (afgerond)grootmens 
1 % (afgerond)groot-mens
10 %groot mens

Byvoeglike naamwoorde (soos "groot") word gewoonlik los van selfstandige naamwoorde (soos "mens") geskryf. Wanneer betekenisverdigting egter plaasgevind het (dit wil sê as die begrip ʼn spesifieke betekenis kry), vorm die twee begrippe ʼn eenheid en word hulle vas geskryf.
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.




James ........ waar het jy die sleutels gesit?


1 % (afgerond)punt
6 % (afgerond)kommapunt
90 % (afgerond)komma 
4 % (afgerond)dubbelpunt

Ons skryf 'n komma na 'n aanspreking.
Sien ook die bladsy Komma.




Fiona se skielike vriendelikheid slaan my ........ .



13 % (afgerond)seer
12 % (afgerond)stukkend
9 % (afgerond)uit
66 % (afgerond)dronk 

Die idioom "dit slaan my dronk", beteken 'ek verstaan dit nie'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.




Die wêreld se tweede grootste kontinent is ........ .


5 % (afgerond)afrika of Afrika
1 % (afgerond)slegs afrika
94 % (afgerond)slegs Afrika 

Geografiese name, byvoorbeeld name van kontinente, begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Plekname.




TOTAALRESULTAAT:
85% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)





Hulp / Kontak  |  Profiel  |  






© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties