Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 01-05-2020 (vlak 1)vorige toets 01 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 01-05-2020 só ingevul:Daar was ʼn ongeluk hier onder op die ........ .


77 % (afgerond)hoek 
4 % (afgerond)boog
19 % (afgerond)draai

Ons sê "op die hoek", maar "om die draai".
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
Sy het in die middel van die kafeteria haar bord kos op die vloer ........ .


86 % (afgerond)laat val 
11 % (afgerond)laatval
1 % (afgerond)laat geval
2 % (afgerond)gelaatval

Skakelwerkwoorde (soos "laat", "bly", "gaan", "help", "hoor", "kom", "leer", "ophou", "probeer", "sien" en "voel") staan gewoonlik voor ʼn ander werkwoord. In die verlede tyd kry die skakelwerkwoord nie "ge-" vooraan nie.
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Ouma kook nooit haar konfyt van ........ vrugte nie.


6 % (afgerond)slapryp
20 % (afgerond)vrotryp
74 % (afgerond)papryp 

Nog 'n intensiewe vorm vir "ryp" is "doodryp".
Sien ook die bladsy Intensiewe vorme.
Candice wil Vrydagaand uitgaan.
Wat is die woordsoort van "uitgaan" in bostaande sin?


5 % (afgerond)selfstandige naamwoord
90 % (afgerond)werkwoord 
2 % (afgerond)voegwoord
3 % (afgerond)byvoeglike naamwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. Skeibare werkwoorde vorm die verlede tyd met "-ge-", byvoorbeeld "uitgaan - uitgegaan".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
82% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties