Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 04-05-2020 (vlak 1)vorige toets 04 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 04-05-2020 só ingevul:Ek wonder wie is die ........ wat my mooi blompot gebreek het.


1 % (afgerond)sondar
96 % (afgerond)sondaar 
2 % (afgerond)sôndaar
1 % (afgerond)sondar

In geslote lettergrepe word lang klanke, soos die "aa" in "sondaar" verdubbel om aan te dui dat hulle lank uitgespreek word.
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
Die ........ rivier is vol besoedeling.


2 % (afgerond)stinkend
82 % (afgerond)stinkende 
16 % (afgerond)stink

Teenwoordige deelwoorde is byvoeglike naamwoorde wat aandui dat die aksie nog besig is om plaas te vind. Ons voeg dan "-ende" of "-end" aan die einde van die werkwoord by.
Sien ook die bladsy Deelwoorde.
Wat is die naam van die openbare vakansiedag wat jaarliks op 27 April gevier word?2 % (afgerond)Vryheid Dag
96 % (afgerond)Vryheidsdag 
1 % (afgerond)Fryheiddag
1 % (afgerond)Fryheidsdag

Die name van openbare vakansiedae word met hoofletters geskryf.
Sien ook die bladsy Feesdae.
Die ........ het ’n verbete aanval op die vyand uitgevoer.


19 % (afgerond)kavellerie
66 % (afgerond)kavallerie 
6 % (afgerond)kawellerie
8 %kawallerie

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld "kavallerie", "vanielje", "hidroulies" en "kwadrupleeg".
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
85% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties