Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 04-05-2020 (vlak 2)vorige toets 04 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 04-05-2020 só ingevul:Die dominee het 'n gepaste boodskap by die begrafnis gelewer.
Wat is die woordsoort van "gepaste" in bostaande sin?


86 % (afgerond)byvoeglike naamwoord 
4 % (afgerond)selfstandige naamwoord
4 % (afgerond)voegwoord
7 % (afgerond)bywoord

’n Adjektief of byvoeglike naamwoord beskryf die eienskap van die naamwoord. ’n Adjektief moet voor ’n selfstandige naamwoord kan staan, byvoorbeeld: Dit is ’n “gepaste” boodskap. Adjektiewe het ook trappe van vergelyking, byvoorbeeld: “gepas”, “meer gepas”, “mees gepas”.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Het jy ʼn ........ waarmee ek daardie skroef kan vasdraai?2 % (afgerond)skroefdraaier
96 % (afgerond)skroewedraaier 
2 % (afgerond)skroewe draaier
skroef draaier

ʼn Samestelling (“skroewedraaier”) is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele (“skroewe” en “draaier”) bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Die ........ van ’n kind verskil van die van ’n volwassene.


denkprosessens
3 % (afgerond)denkprosesses
97 % (afgerond)denkprosesse 

Naamwoorde wat op "-s" eindig ("denkproses"), kry ʼn "-e" in die meervoudsvorm. Die "s" word verdubbel om die [ɛ]-klank kort te hou.
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Die esels ........ saans in die stal.


11 % (afgerond)bulk
2 % (afgerond)brul
6 % (afgerond)runnik
82 % (afgerond)balk 

Donkies en esels balk, koeie bulk, bulle brul en perde runnik. (Bron: Die Afrikaanse Makro Gids - I Uys)
Sien ook die bladsy Dieregeluide.
TOTAALRESULTAAT:
90% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties