Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 07-05-2020 (vlak 2)vorige toets 07 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 07-05-2020 só ingevul:Suurstof is 'n soort gas.
Ek kry vanaand besoek van 'n gas.
Die woord "gas" in bostaande sinne is 'n voorbeeld van 'n ........ .


4 % (afgerond)sinoniem
2 % (afgerond)antifoon
72 % (afgerond)homoniem  
22 % (afgerond)homofoon

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld “gas” (‘'n stof soos lug’) en “gas” (‘iemand wat 'n mens besoek’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
Die ........ episode word vanaand uitgesaai.


1 % (afgerond)finaal
99 % (afgerond)finale 
finalende
finaalde

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Ons sal vir ........ kon vra om waar te neem as voorsitter.


29 % (afgerond)van der Walt
van der walt
4 % (afgerond)Van Der Walt
67 % (afgerond)Van der Walt 

Indien vanne uit drie los geskrewe dele bestaan, begin die eerste en laaste deel met 'n hoofletter en die middelste deel met 'n kleinletter (byvoorbeeld "Van der Walt"). As 'n voorletter of voornaam dit voorafgaan, begin slegs die laaste deel van die van met 'n hoofletter (byvoorbeeld "Pieter van der Walt").
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
Madupi tree gereeld by glansgeleenthede in die Staatsteater op.
Wat is die woordsoort van "optree" in bostaande sin?


10 % (afgerond)gangbare hoofwerkwoord
43 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord
13 % (afgerond)oorgangshoofwerkwoord
34 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord 

In 'n sin met 'n voorwerp is die werkwoord oorganklik. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik, byvoorbeeld: Madupi tree gereeld op. 'n Mens kan dit maklik vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Hoe?" na die werkwoord is.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
68% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties