Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 08-05-2020 (vlak 1)vorige toets 08 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 08-05-2020 só ingevul:Die woord "digter" in die volgende twee sinne is ’n ........ .
Die digter het ’n groot bydrae tot Afrikaanse poësie gemaak.
Jy moet seker maak jy draai die flesse digter toe as laas keer, anders word die inhoud sleg.


14 % (afgerond)homofoon
2 % (afgerond)antoniem
81 % (afgerond)homoniem 
3 % (afgerond)sinoniem

ʼn Homoniem is twee woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar heeltemal ʼn ander betekenis en oorsprong het, byvoorbeeld "digter" (‘iemand wat gedigte skryf’) en "digter" (‘iets wat nie lek nie’).
Sien ook die bladsy Homonieme.
Die storm het die skip ........ .1 % (afgerond)vergenietig
1 % (afgerond)gevernietig
98 % (afgerond)vernietig 

Woorde wat met “be-”, “ge-”, “her-”, “er-”, “ont-” en “ver-” begin, kry nie ʼn “ge-” in die verlede tyd of verboë vorm nie.
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Al die onderwysers en onderwyseresse saam by 'n skool noem ons die ........ .


92 % (afgerond)personeel 
1 % (afgerond)skare
bataljon
7 % (afgerond)korps

'n Versamelnaam (of versamelwoord) is ’n selfstandige naamwoord wat ’n versameling dinge van dieselfde soort aandui.
Sien ook die bladsy Versamelname.
Die onkruid ........ .3 % (afgerond)opskiet oral in die tuin
2 % (afgerond)oral in die tuin opskiet
95 % (afgerond)skiet oral in die tuin op 

Skeibare werkwoorde word in bepaalde gevalle los of vas geskryf, byvoorbeeld “Die onkruid skiet oral op.” en “Die onkruid sal oral opskiet.”
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
91% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties