Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 12-05-2020 (vlak 3)vorige toets 12 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 12-05-2020 só ingevul:Hy het 'n ........ vir die Nederlandse letterkunde.


6 % (afgerond)geneëendheid
54 % (afgerond)geneëntheid
39 % (afgerond)geneentheid 

Ter wille van tradisie, of omdat daar geen uitspraakprobleme bestaan nie, word die deelteken nie in hierdie geval gebruik nie, selfs al behoort die betrokke aangrensende vokaalletters tot verskillende lettergrepe.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Weens studenteprotes sal die toetse ........ word.


15 % (afgerond)hergeskeduleer 
46 % (afgerond)herskeduleer
39 % (afgerond)geherskeduleer
skeduleer

Werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep dra, kry "ge-" in die verlede tyd, al begin die woord met "her-", "byvoorbeeld "geherberg" en "hergeskeduleer" (AWS 19.2).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Die ateïs is 'n ........ .


15 % (afgerond)Godloënaar
45 % (afgerond)Godloënaar of godloënaar
40 % (afgerond)godloënaar 

Samestellings en afleidings met "god-" as eerste element wat nie meer as eiename optree nie, begin gewoonlik met 'n kleinletter.
Sien ook die bladsy Slegs kleinletter.
Wat noem ʼn mens iemand wat in diens geneem word om jou motor te bestuur?


86 % (afgerond)chauffeur 
2 % (afgerond)chauffeer
12 % (afgerond)chaufeur
1 % (afgerond)choufeur

Die woord "chauffeur" kom uit Frans en verwys na 'n gehuurde motorbestuurder. Die werkwoord is "chauffeer".
Sien ook die bladsy Vreemde woorde.
TOTAALRESULTAAT:
45% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties