Mobiele weergawe | Na groot weergawe







Antwoorde van 18-05-2020 (vlak 2)



vorige toets 18 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 18-05-2020 só ingevul:



Die predikant praat met afgemete sinne.
Wat is die woordsoort van "afgemete" in bostaande sin?



84 %byvoeglike naamwoord 
10 % (afgerond)bywoord
4 % (afgerond)selfstandige naamwoord
2 % (afgerond)werkwoord

’n Adjektief of byvoeglike naamwoord beskryf die eienskap van die naamwoord. ’n Adjektief moet voor ’n selfstandige naamwoord kan staan, byvoorbeeld: Dit is “afgemete” sinne. Adjektiewe het ook trappe van vergelyking, byvoorbeeld: “afgemete”, “meer afgemete”, “mees afgemete”.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.




As deel van ons ........ wil ons die maatskappy uitbrei.


92 % (afgerond)langtermynbeplanning 
3 % (afgerond)lang termyn-beplanning
3 % (afgerond)lang termyn beplanning
2 % (afgerond)lang termynbeplanning

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (byvoeglike naamwoord "lang" + selfstandige naamwoord "termyn") en ʼn selfstandige naamwoord "beplanning".
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.




Pappa het maar ʼn baie ........ hart.


6 % (afgerond)teur
73 % (afgerond)teer 
18 % (afgerond)tere
2 % (afgerond)teure

Byvoeglike naamwoorde wat net uit een lettergreep bestaan, kry gewoonlik nie die “-e” in die attributiewe vorm nie. Wanneer dit wél verbuig word, het dit dikwels ʼn figuurlike betekenis, byvoorbeeld: “tere liefde” teenoor “'n teer hart.”
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.




Dit het niks met jou uit te ........ nie.


97 % (afgerond)waai 
2 % (afgerond)vind
1 % (afgerond)skep

Die uitdrukking "niks met iemand uit te waai hê nie", beteken 'niks met iemand te doen hê nie'.
Om met alle winde saam te waai beteken om met almal saam te stem; dus beteken dié uitdrukking om glad nie met iemand saam te stem nie.
Om iemand te laat waai is om hom te los sodat hy deur die wind weggewaai word; dus weer eens om niks met hom te doen te hê nie.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.




TOTAALRESULTAAT:
86% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)





Hulp / Kontak  |  Profiel  |  






© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties