Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 18-05-2020 (vlak 3)vorige toets 18 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 18-05-2020 só ingevul:Die toestel is ontwerp om die ........ se daaglikse take te vergemaklik.


3 % (afgerond)kwadroepleeg
2 % (afgerond)quadrupleeg
94 % (afgerond)kwadrupleeg 
quadroepleeg

Party woorde van vreemde herkoms word gedeeltelik volgens 'n vreemde en gedeeltelik volgens die Afrikaanse spelwyse gespel.
Sien ook die bladsy Tussenklas.
As iemand van adel is, sê ons in die idioom hy/sy het ........ .


2 % (afgerond)Blou bloed
6 % (afgerond)Bloubloed
55 % (afgerond)blou bloed 
38 % (afgerond)bloubloed

Hierdie idioom het sy oorsprong in die Middeleeue toe die adel nie gewerk het nie en nie eintlik in die son gekom het nie. Hulle blou are was dus duidelik sigbaar onder hulle bleek velle. Die mense het dus gedink die adel het blou bloed.
Daar is nie sprake van betekenisverdigting nie, en dit word dus as twee woorde geskryf.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Kinders, julle moenie so ........ nie!


39 % (afgerond)slegs te kere gaan of tekere gaan
12 % (afgerond)slegs tekere gaan of tekeregaan
36 % (afgerond)te kere gaan of tekere gaan of tekeregaan 
13 % (afgerond)slegs tekeregaan

As jy 'n groot lawaai maak of woes baljaar, gebruik ons die uitdrukking "te kere gaan". Jy kan dit ook "tekere gaan" of "tekeregaan" skryf.
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
"VIGS" is die akroniem vir ........ .8 % (afgerond)verworwe immuniteitsgebrek sindroom
57 % (afgerond)verworwe immuniteitsgebreksindroom 
32 % (afgerond)verworwe-immuniteitsgebreksindroom
3 % (afgerond)verworwe immuniteits gebrek sindroom

Daar is twee soorte akronieme: letternaamwoorde en letterklankwoorde.
"VIGS" (of "vigs") is 'n letterklankwoord, want dit word soos enige gewone woord uitgespreek.
Sien ook die bladsy Akronieme.
TOTAALRESULTAAT:
60% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties