Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 19-09-2019 (vlak 2)vorige toets 19 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 19-09-2019 só ingevul:Daar is 'n wedersydse gevoel van ........ onder die spanlede.


1 % (afgerond)cameraderie
82 % (afgerond)kameraderie 
14 % (afgerond)kamaraderie
3 % (afgerond)kammaraderie

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel.
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
Moenie so met my praat nie, ........ . Ek is jou ma!


meneerdjie
meneerie
98 % (afgerond)meneertjie 
1 % (afgerond)meneerkie

Woorde wat met “l”, “n”, of “r” eindig en wat deur ’n tweeklank, [ә] of lang vokaal voorafgegaan word, kry ’n “-tjie” in die verkleiningsvorm (AWS 17.6).
Sien ook die bladsy Verkleiningsvorme.
Iemand wat die toekoms voorspel deur die stand van die sterre te bestudeer, noem ons ʼn ........ .16 % (afgerond)astronoom
76 % (afgerond)sterrewiggelaar 
astronout
8 % (afgerond)astrologikus

ʼn Sterrewiggelaar word ook ʼn astroloog genoem; ʼn sterrekundige is ʼn astronoom; ʼn ruimtevaarder is 'n astronout. (Bron: Die Afrikaanse Makro Gids - I Uys)

Sien ook die bladsy Persoonsname.
Die stuk grond is geskik om ʼn huis op te bou.
Wat is die woordsoort van "geskik" in bostaande sin?


65 % (afgerond)byvoeglike naamwoord 
12 % (afgerond)selfstandige naamwoord
3 % (afgerond)voegwoord
20 % (afgerond)bywoord

’n Adjektief of byvoeglike naamwoord beskryf die eienskap van die naamwoord. ’n Adjektief moet voor ’n selfstandige naamwoord kan staan, byvoorbeeld: Dit is ’n “geskikte” stuk grond. Adjektiewe het ook trappe van vergelyking, byvoorbeeld: “geskik”, “geskikter”, “die geskikste”.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
80% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties