Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 04-11-2019 (vlak 3)vorige toets 04 NOV volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 04-11-2019 só ingevul:Judas is as 'n verraaier gebrandmerk.
Die boer het sy beeste gebrandmerk met 'n eiendomsmerk.
Die woord "gebrandmerk" in bostaande sinne is 'n ........ .


55 % (afgerond)homoniem
7 % (afgerond)sinoniem
2 % (afgerond)antoniem
35 % (afgerond)poliseem 

Poliseme is woorde wat dieselfde klink en gespel word, waarvan die betekenis verskil, maar tog verwant is, byvoorbeeld:
Hy is "gebrandmerk" as 'n verraaier.
Die beeste is "gebrandmerk" met 'n eiendomsmerk.

Sien ook die bladsy Poliseme.
Jy kan nie die storie sommer vir ........ vertel nie; dit kan groot gevolge inhou as almal daarvan moet weet.


21 % (afgerond)dese en gener
15 % (afgerond)deser en gene
39 % (afgerond)dese en gene 
26 % (afgerond)deser en gener

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Voorbeelde van kollokasies is: “dese en gene”; “met hart en siel”; “teen wil en dank” en “met raad en daad”.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Ek hou daarvan om in ........ rond te snuffel; 'n mens kom baiekeer op iets interessants af.


1 % (afgerond)tweede handse boek winkels
86 % (afgerond)tweedehandseboekwinkels 
1 % (afgerond)tweede handse boekwinkels
13 % (afgerond)tweedehandse boekwinkels

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (byvoeglike naamwoord "tweedehandse" + selfstandige naamwoord "boek") en ʼn selfstandige naamwoord "winkel", byvoorbeeld "hoëhakskoen" en "ekonomieseklaspassasier".
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Mense wat verpleegkunde studeer, behaal gewoonlik die graad BCur. Waarvoor staan die akroniem?


10 % (afgerond)Bacalaureus Curationis
6 % (afgerond)Baccalaureus Curasionis
57 % (afgerond)Baccalaureus Curationis 
26 % (afgerond)Baccalaureus Curationii

'n Omvattende lys van afkortings en akronieme is beskikbaar by www.woordelys.co.za.
Sien ook die bladsy Akronieme.
TOTAALRESULTAAT:
54% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties