Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 21-02-2020 (vlak 3)vorige toets 21 FEB Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 21-02-2020 só ingevul:Die ........ babadogtertjie is blakend gesond ná 'n suksesvolle operasie.


16 % (afgerond)ses-week oue
26 % (afgerond)ses-weke-oue
25 % (afgerond)sesweek oue
32 % (afgerond)ses weke oue 

Woorde wat tydsduur of mate aandui ("weke") gevolg deur ’n byvoeglike naamwoord ("oue") word los geskryf byvoorbeeld "16 maande lange", "ses weke lange" en "drie uur lange".
Sien ook die bladsy Samestellings.
Sluit asseblief die voordeur voor jy gaan slaap.
Watter woordsoort is "Sluit" in bostaande sin?


8 % (afgerond)gangbare hoofwerkwoord
74 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord 
6 % (afgerond)oorgangshoofwerkwoord
12 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord

In 'n sin met 'n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Sluit asseblief die voordeur. 'n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" na die werkwoord is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik, byvoorbeeld: Sluit dig voor jy gaan slaap. 'n Mens kan dit maklik vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Hoe?" na die werkwoord is.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Idioom: Soos dit ........ en seil.


10 % (afgerond)ryl
9 % (afgerond)muil
67 % (afgerond)reil 
14 % (afgerond)vyl

Die idioom "soos dit reil en seil", beteken 'met alles wat daar by is'. Die woord "reil" is 'n verbastering van "rijdt" in die oorspronklike Nederlandse uitdrukking.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Alhoewel ek Duits op skool as 'n vak gehad het, is hierdie teks wat in ........ geskryf is vir my onverstaanbaar.


63 % (afgerond)Hoogduits 
18 % (afgerond)Hoog-Duits
4 % (afgerond)Hoog Duits
15 % (afgerond)hoog-Duits

Taalname begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
TOTAALRESULTAAT:
59% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties