Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 19-05-2020 (vlak 3)vorige toets 19 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 19-05-2020 só ingevul:Die ou tannie yl soms.
Wat is die woordsoort van die woord "yl" in bostaande sin?


7 % (afgerond)statiese hoofwerkwoord
6 % (afgerond)bedrywige hoofwerkwoord
66 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord 
22 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord

In 'n sin met 'n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Piet skop die bal. 'n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" na die werkwoord is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik, byvoorbeeld: Die ou tannie yl soms. 'n Mens kan dit maklik vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Hoe?" na die werkwoord is.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Ek dra net ........ herinneringe van jou in my hart.


12 % (afgerond)soet
88 % (afgerond)soete 

Byvoeglike naamwoorde wat net uit een lettergreep bestaan, kry gewoonlik nie die "-e" in die attributiewe posisie nie. Wanneer dit wél verbuig word, het dit dikwels 'n figuurlike betekenis. Byvoorbeeld:
"Maudie is 'n soet dogtertjie" teenoor "Ek dra net soete herinneringe van jou in my hart."
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Henk van Woerden vertel die verhaal van Dimitri Tsafendas in " ........ ".


17 % (afgerond)slegs Domein van glas
8 % (afgerond)slegs Doemein Van Glas
1 % (afgerond)slegs domein van glas
74 % (afgerond)Domein van Glas of Domein van glas 

Die hoofwoorde van 'n publikasietitel kan met 'n hoofletter of 'n kleinletter begin.
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
In 'n ondersoek het die meeste maatskappye bevind dat hul e-pos-stelsels meer ........ is as 'n jaar gelede.


6 % (afgerond)trefbaar
93 % (afgerond)kwesbaar 
broos
1 % (afgerond)breekbaar

Die woord "kwesbaar" verwys na iets 'wat maklik beskadig kan word'; die woord "tref" beteken 'raak', gewoonlik deur te skiet of te slaan. As iets "trefbaar" is, kan dit dus "geskiet" of "geslaan" word. Die woord "breekbaar" verwys na iets wat maklik kan breek, byvoorbeeld glas. Die woord "broos" is 'n sinoniem vir "breekbaar" hoewel dit meetstal figuurlik gebruik word, byvoorbeeld: Haar hart is broos ná die verlies van haar geliefde.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
80% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties