Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 27-08-2019 (vlak 1)vorige toets 27 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 27-08-2019 só ingevul:Kry my oor tien minute voor die bank.
Wat is die woordsoort van "voor" in bostaande sin?


25 % (afgerond)bywoord
58 % (afgerond)voorsetsel 
13 % (afgerond)voornaamwoord
3 % (afgerond)lidwoord

'n Voorsetsel of preposisie
dui die relatiewe posisie of verhouding tussen twee elemente aan. 'n Mens kan gewoonlik 'n lidwoord ("'n" of "die") na die voorsetsel gebruik, byvoorbeeld "op die tafel".

Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Ek kan nie vanaand gaan fliek nie; ek is ........ .


3 % (afgerond)plat-sak
6 % (afgerond)plat sak
91 % (afgerond)platsak 

Byvoeglike naamwoorde ("plat") word gewoonlik los van selfstandige naamwoorde ("sak") geskryf. Wanneer betekenisverdigting egter plaasgevind het (dit wil sê as die begrip ʼn spesifieke betekenis kry), vorm die twee begrippe ʼn eenheid en word hulle vas geskryf. 
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
........ het jou spel versleg.


14 % (afgerond)Gister of gister
83 % (afgerond)slegs Gister 
3 % (afgerond)slegs gister

Die eerste woord van 'n sin begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Vele ........ maak minder werk.


9 % (afgerond)mense
1 % (afgerond)honde
1 % (afgerond)masjiene
88 % (afgerond)hande 

Die idioom "vele hande maak minder/ligte werk" beteken ‘hoe meer mense help hoe makliker is die werk’. (Bron: Spreekwoorde – Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
80% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties