Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 30-08-2019 (vlak 1)vorige toets 30 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 30-08-2019 só ingevul:Grethe werk as ........ werkster op Willowmore.


15 % (afgerond)maatskaplik
7 % (afgerond)sosiaal
73 % (afgerond)maatskaplike 
6 % (afgerond)sosiale

Die woord "maatskaplik" verwys na kwessies of probleme in die samelewing; die woord "sosiaal" verwys na gesellighede en omgang tussen mense.
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
Vernon se gedrag het sy ouers erg ........ .


79 % (afgerond)ontstig 
11 % (afgerond)ontstug
7 % (afgerond)ontgestig
2 % (afgerond)geontstig

Werkwoorde wat uit meer as een lettergreep bestaan waarvan die klem nie op die eerste lettergreep val nie, kry nie ’n "ge-" in die verlede tyd nie (AWS 17.1).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
As iets baie krom is, sê ons dit is ........ .24 % (afgerond)kieriekrom
71 % (afgerond)hoepelkrom 
2 % (afgerond)poedelkrom
3 % (afgerond)skreeukrom

Iets is hoepelkrom of skreeusnaaks, terwyl iemand poedelnakend of sielsongelukkig kan wees. (Bron: Die Afrikaanse Makro Gids - I Uys)

Sien ook die bladsy Intensiewe vorme.
Almal gis oor wie die skuldige is.
Wat is die woordsoort van "gis" in bostaande sin?6 % (afgerond)selfstandige naamwoord
7 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
85 % (afgerond)werkwoord 
3 % (afgerond)bywoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word, byvoorbeeld "gis - gegis".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
77% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties