Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 30-09-2019 (vlak 2)vorige toets 30 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 30-09-2019 só ingevul:Die vleis het verrot.
Wat is die woordsoort van "verrot" in bostaande sin?


34 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord 
46 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord
6 % (afgerond)gangbare hoofwerkwoord
14 % (afgerond)byvoeglike hoofwerkwoord

In 'n sin met 'n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Piet het die vleis laat verrot. 'n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" na die werkwoord is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik, byvoorbeeld: Die vleis het verrot.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Daar is amptelik begin met die bou van 'n ........ wat Thailand en China met mekaar sal verbind.


6 % (afgerond)hoë spoed spoorverbinding
6 % (afgerond)hoë-spoedspoorverbinding
84 % (afgerond)hoëspoedspoorverbinding  
4 % (afgerond)hoë spoedspoorverbinding

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (byvoeglike naamwoord + selfstandige naamwoord) en ʼn selfstandige naamwoord, byvoorbeeld "hoëhakskoen", "hoëspoedspoorverbinding", "konstantesnelheidslasas".
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
In Suid-Afrika is daar nog baie ........ mense.


1 % (afgerond)arem
5 % (afgerond)arme
areme
94 % (afgerond)arm 

Sommige byvoeglike naamwoorde wat net uit een lettergreep bestaan ("arm"), kry nie ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan nie.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die nuwe toepassing ........ gebruikers met mekaar in verbinding.


5 % (afgerond)koppel
74 % (afgerond)bring of stel 
1 % (afgerond)sit
19 % (afgerond)plaas

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie, omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Voorbeelde van kollokasies is: “in verbinding bring/stel”; “met hart en siel”; “teen wil en dank” en “met raad en daad”.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
TOTAALRESULTAAT:
72% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties