Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 02-10-2019 (vlak 2)vorige toets 02 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 02-10-2019 só ingevul:Mag hierdie beraadslagings 'n ........ maak tot die oprigting van 'n onderwyspilaar.


41 % (afgerond)reuseverskil 
1 % (afgerond)reus verskil
57 % (afgerond)reuse verskil
1 % (afgerond)reuse-verskil

Die woorddeel "reuse-" is nie 'n byvoeglike naamwoord nie, maar eerder 'n woorddeel van 'n selfstandige naamwoord. Om dit te bewys kan ons sien dat "reuse-" nie in die toets van 'n byvoeglike naamwoord val nie in die sin dat dit nie na 'n koppelwerkwoord kan staan nie. Byvoorbeeld, 'n mens kan nie sê die fout is "reuse" nie. Dit het ook nie trappe van vergelyking nie.

Sien ook die bladsy Samestellings.
Ek het 'n fout gemaak; kan ek asseblief jou ........ leen?


uitve-er
7 % (afgerond)uitveer
92 % (afgerond)uitveër 
1 % (afgerond)uitveger

Wanneer twee vokale langs mekaar tot twee verskillende lettergrepe behoort, kry die tweede vokaal ʼn deelteken. Dit geld egter nie wanneer ’n “a” of ’n “o” voorafgegaan word deur ’n “a”, “o”, “e”, “u” of “i” nie, byvoorbeeld “chaos”, “geolie” en “aktuaris”. Dit geld ook nie vir samestellings nie, byvoorbeeld “studie-eenheid” en “toe-eien”.
Sien ook die bladsy Deelteken.
Baie mense het na dese ʼn hoë ........ van Gerrie Nel.75 % (afgerond)dunk 
1 % (afgerond)dank
17 % (afgerond)dink
7 % (afgerond)denk

As jy ʼn hoë dunk (nie "dink" nie) van iemand het, het jy agting vir die persoon. Die selfstandige naamwoord "dunk" (wat 'mening' beteken) is al in die dertiende eeu in Brabant-Wes opgeteken. (Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek)

Sien ook die bladsy Kollokasies.
Dr. Ngubane is die ........ van die Fakulteit Opvoedkunde.


14 % (afgerond)slegs dekaan
7 % (afgerond)slegs Dekaan
79 % (afgerond)Dekaan of dekaan 

'n Ampsbenaming wat na 'n individu verwys, begin tradisioneel met 'n hoofletter. Sedert die 2009-AWS is daar egter geen definitiewe reël meer hieroor nie; dit is dus moontlik om dit met 'n hoof- of kleinletter te skryf.
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
TOTAALRESULTAAT:
72% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties