Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 24-02-2020 (vlak 3)Geen vorige toets beskikbaar nie 24 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 24-02-2020 só ingevul:Die streek het reeds gebaat by openbaresektorinvestering ten bedrae van R12 miljard asook beleggings uit die ........ .


28 % (afgerond)privaat sektor 
69 % (afgerond)privaatsektor
4 % (afgerond)privatesektor

Die woord "privaat" of "private" is 'n adjektief of byvoeglike naamwoord. Adjektiewe beskryf die eienskap van die naamwoord. ’n Adjektief moet voor ’n selfstandige naamwoord kan staan, byvoorbeeld: Dit is ’n “privaat” sektor. Adjektiewe het ook trappe van vergelyking, byvoorbeeld: “privaat”, “meer privaat”, “die privaatste”.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Idioom: Die tyd ........ .


67 % (afgerond)uitkoop 
27 % (afgerond)terugdraai
2 % (afgerond)uitloop
5 % (afgerond)inhaal

Die idioom "die tyd uitkoop" beteken 'probeer tyd wen'. (Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Hy het 'n ........ aan my verkoop.


95 % (afgerond)korttermynversekeringspolis 
1 % (afgerond)kort termyn versekerings-polis
1 % (afgerond)kort termynversekerings-polis
3 % (afgerond)korttermynversekerings-polis

Na 'n verbindings"-s" word daar nie 'n leesbaarheidskoppelteken geskryf nie.
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Jou werk is gangbaar, maar jy kan beter doen.
Onder watter subkategorie van die woordsoort val "gangbaar" in bostaande sin?


11 % (afgerond)bywoordelike byvoeglike naamwoord
17 % (afgerond)attributiewe byvoeglike naamwoord
32 % (afgerond)beskrywende byvoeglike naamwoord
40 % (afgerond)predikatiewe byvoeglike naamwoord 

n Attributiewe adjektief staan gewoonlik voor die selfstandige naamwoord wat dit beskryf, byvoorbeeld “gangbare werk”. 'n Predikatiewe adjektief staan gewoonlik na 'n koppelwerkwoord, byvoorbeeld "jou werk is gangbaar".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
57% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties