Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 26-02-2020 (vlak 2)vorige toets 26 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 26-02-2020 só ingevul:Verskeie ........ het ingestem om die ooreenkoms te onderteken.


13 % (afgerond)Derde Wêreld Lande
48 % (afgerond)Derde Wêreldlande 
33 % (afgerond)Derde-Wêreldlande
7 % (afgerond)Derde-Wêreld-Lande

In samestellings met multiwoordeiename word die skryfwyse van die oorspronklike eienaam ("Derde Wêreld") behou, terwyl die deel waarmee dit verbind ("lande") vas of met 'n koppelteken vas daaraan geskryf word. Naas "Derde Wêreldlande" is "Derde Wêreld-lande" dus ook korrek.
LET OP: In die 2009-AWS is "Derdewêreldland" opgeneem; dit kan as 'n fout beskou word.
Sien ook die bladsy Eienaamsamestellings.
Slegs 5% het ........ ja ........ geantwoord; die res het ........ nee ........ geantwoord.


35 % (afgerond)geen leestekens
45 % (afgerond)dubbelaanhalingstekens 
17 % (afgerond)enkelaanhalingstekens
4 % (afgerond)aandagstrepe

Ons gebruik dubbelaanhalinstekens om 'n woord, begrip of frase aan te haal wat uitlig, omskryf, gelaai is, of uitgesonder word.
(AWS 13.10)
Sien ook die bladsy Aanhalingstekens.
Die span kon nie ........ hul teenstanders kers vashou nie.


67 % (afgerond)by 
17 % (afgerond)met
2 % (afgerond)aan
14 % (afgerond)teen

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie, omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. 'n Mens hou "by" iemand kers vas; hou "aan" 'n beginsel vas en hou "vir" iemand duim vas.
(Bron: Voorsetselwoordeboek)
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Dit is 'n kwessie vir die ........ .


94 % (afgerond)Departement van Buitelandse Sake 
1 % (afgerond)Departement van buitelandse sake
4 % (afgerond)departement van Buitelandse Sake
1 % (afgerond)departement van buitelandse sake

Ingevolge reël 9.9 in die AWS word soortname wat as eiename optree met aanvangshoofletters (behalwe lidwoorde en voorsetsels) geskryf. Sommige koerante verkies egter om dit met kleinletters te skryf ten einde leesbaarheid te verhoog.
Sien ook die bladsy Soortname as eiename.
TOTAALRESULTAAT:
63% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties