Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 01-05-2020 (vlak 3)vorige toets 01 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 01-05-2020 só ingevul:Dr. Botha is 'n bekende ........ .


1 % (afgerond)oor/neus/keelspesialis
53 % (afgerond)oor-neus-en-keelspesialis 
25 % (afgerond)oor-, neus- en keelspesialis
22 % (afgerond)oor- neus- en keelspesialis

In komplekse samestellings word die dele met koppeltekens geskei. Daar sou ook 'n koppelteken geskryf kan word tussen "keel" en "spesialis", maar dit is nie verpligtend nie.
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Francina dra net juwele van goud.
Onder watter subkategorie van die woordsoort val "goud" in bostaande sin?


6 % (afgerond)eiename
23 % (afgerond)massaname 
67 % (afgerond)soortname
3 % (afgerond)versamelname

Massaname is selfstandige naamwoorde wat eintlik nie getel kan word nie en neem meestal nie meervoud nie, byvoorbeeld "goud", "vleis", "koring". Party bronne onderskei tussen massaname en stofname.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Idioom: Geen ........ sonder baat.


69 % (afgerond)raad
26 % (afgerond)kwaad 
3 % (afgerond)swaard
2 % (afgerond)gewaad

Die idioom "geen kwaad sonder baat", beteken 'uit 'n slegte toestand kom dikwels groot verbetering'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Watter belangrike wêreldgebeurtenis het in 1914 uitgebreek?


9 % (afgerond)Eerstewêreldoorlog
2 % (afgerond)Groot Pes
86 % (afgerond)Eerste Wêreldoorlog 
3 % (afgerond)eerste wêreldoorlog

Die name van oorloë en veldslae word met hoofletters geskryf.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
TOTAALRESULTAAT:
47% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties