Mobiele weergawe | Na groot weergaweAntwoorde van 19-05-2020 (vlak 2)vorige toets 19 MEI volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 19-05-2020 só ingevul:Die man het hom as ʼn polisieman ........ en so in die huis ingekom.gevoordoen
96 % (afgerond)voorgedoen 
4 % (afgerond)voor gedoen

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het, vorm die voltooide deelwoord met “-ge-” (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
In 'n sytak van die Amasonerivier is ........ visse ontdek.


5 % (afgerond)pirhanaägtige
33 % (afgerond)pirahnaägtige of pirahna-agtige
31 % (afgerond)pirhana-agtige
32 % (afgerond)piranaägtige of pirana-agtige 

By woorde wat op 'n "a" eindig, kan die uitgang "-agtig" met 'n deelteken of met 'n koppelteken daaraan verbind word.
Ons skryf in Afrikaans "pirana" of "piranha"; in Spaans is dit "piraña".

Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Tydens wêreldkonfliksituasies is ........ gewoonlik neutraal.


switzerland
68 % (afgerond)Switserland 
switserland
32 % (afgerond)Switzerland

Plekname, d.w.s. geografiese name, name van kontinente, lande, dorpe, stede, damme, berge ens. word met hoofletters gespel. Die woord "Switserland" word nie met 'n "z" gespel nie. Sommige internasionale plekname word verafrikaans. 'n Uitgebreide lys van internasionale plekname in Afrikaans verskyn agter in die AWS.
Sien ook die bladsy Plekname.
'n Sinoniem vir die woord "optog" is ........ .


plundery
28 % (afgerond)betoging
62 % (afgerond)demonstrasie of betoging 
10 % (afgerond)demonstrasie

Sinonieme is verskillende woorde wat min of meer dieselfde betekenis het.
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
64% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties