Mobiele weergawe | Na groot weergawe
Soortname as eiename

Soortname wat as eiename optree, kry hoofletters. Byvoorbeeld:

 • Nuwe Testament
 • Grondwet
 • Departement van Landbou en Grondsake
 • Hoër Meisieskool Bloemfontein
 • Waarheids-en-Versoeningskommissie
 • Administrasiegebou
 • Hoëveld
 • Slag van Magersfontein
 • Derde Wêreld
 • die Weste
 • Noordpool


Eiename wat as soortname optree, kry gewoonlik hoofletters.  Byvoorbeeld:

 • Hyundais
 • Aston Martins
 • 'n dop Klipdrift
 • 'n pakkie Kents

Hulp / Kontak  |  Profiel  |  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties