3572 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 05-11-2019 (vlak 3)vorige toets 05 NOV volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 05-11-2019 só ingevul:Die sekerheidsbeampte by die lughawe het daarop aangedring dat hulle eers hul skoene, baadjies en ........ verwyder, voordat hulle gevisenteer is.


53 % (afgerond)belde 
1 % (afgerond)belts
3 % (afgerond)belte
43 % (afgerond)belte of belde

Die woord "belde" is die meervoud van sowel "belt" (die oorspronklike Engelse leenwoord) as "beld" (die eweneens aanvaarde verafrikaanste weergawe daarvan). Klankverwarring kom dikwels voor tussen "t" en "d" aan die einde van 'n woord, aangesien albei in Afrikaans as stemloos (d.w.s. as [t]) uitgespreek word. Deur te luister na die verboë vorm van so 'n woord (byvoorbeeld die meervoud), kan normaalweg bepaal word of dit met 'n "t" of 'n "d" gespel moet word. Beide die enkelvoudsvorme "belt" en "beld" word egter in hierdie uitsonderlike geval aanvaar.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Sarel het hom ........ toe hy hoor die boelie is uitgevang.


98 % (afgerond)verkneukel 
2 % (afgerond)geverkneukel
ferkneukel
geferkneukel

"Verkneukel" beteken om 'stilletjies lekker te kry oor iets'.
Woorde wat met "be-", "ge-", "her-", "er"-, "ont-" en "ver-" begin, kry nie 'n "ge-" in die verlede tyd nie.
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Volgens die Islam word die profeet ........ gesien as die laaste profeet en boodskapper wat die openbaring van God ontvang het.


38 % (afgerond)Mohammed of Moegammad of Muchammad 
8 % (afgerond)slegs Muchammad of Mohammed
53 % (afgerond)slegs Mohammed
1 % (afgerond)Moegammad of Muchammad

Die spellings "Mohammed", "Moegammad" of Muchammad" word almal erken. Die woord "Mohammed" is afkomstig uit die Arabies.
Sien ook die bladsy Persoonsname.
Ek dink nie jy moet vir Ma jou ........ wys nie; sy gaan kwaad wees.


37 % (afgerond)tattoe
52 % (afgerond)tatoe 
8 % (afgerond)tatoo
4 % (afgerond)tatoë

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel.
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
TOTAALRESULTAAT:
60% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties