4317 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 03-06-2020 (vlak 1)vorige toets 03 JUN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 03-06-2020 só ingevul:Die kunstenaar het die bekende landmerk in die kunswerk ........ .


1 % (afgerond)geafbeeld
94 % (afgerond)afgebeeld 
4 % (afgerond)af gebeeld
1 % (afgerond)geäfbeeld

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het, vorm die voltooide deelwoord met "-ge-" (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Deelwoorde.
Die Voortrekkers het met hul intog na die binneland hul ........ leer ken en baie swaargekry.


94 % (afgerond)heiland 
2 % (afgerond)heilant
1 % (afgerond)hylant
3 % (afgerond)hyland

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute, aangesien twee letters dieselfde in Afrikaans uitgespreek word. Twee letters wat dikwels verwar word, is "d" en "t".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Die aap is ........ die berg.


11 % (afgerond)bo op
35 % (afgerond)bo-op
5 % (afgerond)boöp
49 % (afgerond)bo-op of bo op 

As 'n opeenvolging van dieselfde of verskillende vokaalletters tussen die dele van samestellings meebring dat die woord verkeerd gelees kan word, word 'n koppelteken tussen die dele geplaas. As "bo-op" as voorsetsel gebruik word, kan dit ook as "bo op" geskryf word. As bywoord word dit slegs met 'n koppelteken vas geskryf.
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Omdat hy haar al voorheen gekul het, wantrou sy hom.
'n Antoniem vir die woord "wantrou" is ........ .2 % (afgerond)trou
2 % (afgerond)aanvaar
4 % (afgerond)betroubaar
92 % (afgerond)vertrou 

Antonieme is woorde wat min of meer die teenoorgestelde betekenis van mekaar het.
Sien ook die bladsy Antonieme.
TOTAALRESULTAAT:
82% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties