2739 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 21-06-2024 (vlak 1)vorige toets 21 JUN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 21-06-2024 só ingevul:'n Antoniem vir die woord "toevoer" is ........ .


16 % (afgerond)uitvoer
11 % (afgerond)aanvoer
2 % (afgerond)ontvoer
71 % (afgerond)afvoer 

Antonieme is woorde wat min of meer die teenoorgestelde betekenis van mekaar het.
Sien ook die bladsy Antonieme.
Hy het ........ en rustig met die inbrekers bly praat totdat die polisie opgedaag het.


4 % (afgerond)kophou
74 % (afgerond)kopgehou 
gekophou
21 % (afgerond)kop gehou

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het ("kophou"), vorm die voltooide deelwoord met "-ge-" (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Deelwoorde.
Iemand wat luister, is 'n ........ .


1 % (afgerond)luisterer
98 % (afgerond)luisteraar 
luisterar
luisteriet

Die meervoud van "luisteraar" is "luisteraars".
Sien ook die bladsy Persoonsvorme.
Die ganse snater asof iets hulle hinder.
Wat is die woordsoort van "snater" in bostaande sin?


1 % (afgerond)voegwoord
2 % (afgerond)bywoord
8 % (afgerond)selfstandige naamwoord
89 % (afgerond)werkwoord 

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word, byvoorbeeld "snater - gesnater".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
83% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties