3889 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 22-08-2019 (vlak 3)vorige toets 22 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 22-08-2019 só ingevul:Die vertoning was só droog, ek het al na die eerste tien minute ........ kyk.


geophou
51 % (afgerond)ophou 
48 % (afgerond)opgehou
geöphou

Skakelwerkwoorde, naamlik "begin", "bly", "gaan", "help", "hoor", "kom", "leer", "ophou", "probeer", "sien" en "voel", wat voor 'n ander werkwoord kom, kry nie "ge-" vooraan nie.
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Jan-Willem ........ die sang met behulp van die kitaar.


99 % (afgerond)begelei 
bigelei
1 % (afgerond)begely
bigily

Die klank [Ə] word deur "e" weergegee in onbeklemtoonde lettergrepe. Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute wanneer twee letters dieselfde uitgespreek word in Afrikaans. Letters wat dikwels verwar word, is "ei" en "y".
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Die korrekte manier om die woord "slinger" af te kap is ........ .


48 % (afgerond)sling-er
3 % (afgerond)sli-nger
50 % (afgerond)slin-ger 

By woorde wat op 'n "ng"-klank afgekap word, kom die koppelteken tussen die "n" en die "g", byvoorbeeld "slin-ger".
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Die bestuur van die maatskappy sal in hierdie moeilike tyd sterk leierskap moet ........ .


95 % (afgerond)toon 
4 % (afgerond)vertoon
2 % (afgerond)betoon

Die woorde "toon" en "vertoon" is grootliks sinonieme, maar die woord "toon" word meestal in die betekenis van "wys" gebruik, byvoorbeeld die skets "toon" die bou van 'n hart.
Die woord "vertoon" word meestal by rolprente, vertonings, of modes gebruik. Die woord "betoon" gaan gewoonlik saam met die voornaamwoord "aan" en word vir mense gebruik, byvoorbeeld: Hulle het hul laaste eer "aan" die slagoffers "betoon".

(Bron: Skryf Afrikaans en HAT)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
74% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties