4208 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 09-01-2019 (vlak 3)vorige toets 09 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 09-01-2019 só ingevul:Die minster ........ wat reeds baie gedoen het om onderwys te verbeter ........ het aangekondig dat 100 nuwe skole in Gauteng gebou gaan word.


37 % (afgerond)- en - of , en , of ( en ) 
48 % (afgerond)slegs , en ,
5 % (afgerond)slegs ( en )
10 % (afgerond)slegs - en -

Die aandagstreep word gebruik om 'n parentese aan te dui. Die deel buite die parentese moet grammatikaal korrek wees. Die parentese kan ook met kommas of hakies vervang word.
(AWS 13.1 2017)
Sien ook die bladsy Lees-/skryftekens.
Mosambiek het voorheen bekend gestaan as ........ .


43 % (afgerond)Portugees Oos-Afrika
2 % (afgerond)Portugeesoosafrika
3 % (afgerond)Portugees Oos Afrika
52 % (afgerond)Portugees-Oos-Afrika 

In meerledige geografiese name wat bestaan uit 'n eienaamelement plus 'n voorbepaling wat die onverboë vorm van 'n byvoeglike naamwoord is wat normaalweg 'n attributiewe "-e" neem, word die voorbepaling met 'n koppelteken aan die hoofelement vas geskryf.
Ander voorbeelde sluit in: "Ekwatoriaal-Guinee", "Spaans-Noord-Afrika" en "Brits-Columbië". (Bron: AWS 12.31)
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Die ........ strek vanaf die Kantabriese See in die weste tot by die Kaap Creus aan die Middellandse See.


87 % (afgerond)Pireneë 
4 % (afgerond)Pirinee
3 % (afgerond)Pirinese
7 % (afgerond)Pirenese

Sommige plekname word verafrikaans. Die Afrikaans vir die Engelse "Pyrenees" is "Pireneë". 'n Uitgebreide lys van internasionale plekname in Afrikaans verskyn agter in die AWS.
Kyk ook: https://af.wikipedia.org/wiki/Pireneë
Sien ook die bladsy Plekname.
Idioom: Die ........ trek saam.


75 % (afgerond)spook 
15 % (afgerond)skoonma
3 % (afgerond)hond
7 % (afgerond)kat

Die idioom "die spook trek saam", beteken ''n verandering van lewenswyse beteken nie dat vorige probleme afgeskud is nie'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
63% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties