4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 29-01-2019 (vlak 3)vorige toets 29 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 29-01-2019 só ingevul:Benita wil graag 'n engel op haar enkel laat ........ .


tatoeheer
77 % (afgerond)tatoeëer 
1 % (afgerond)tatoeeer
21 % (afgerond)tatoeër

Die deelteken word in sommige Afrikaanse simplekse en afleidings gebruik waarin daar twee of meer aangrensende vokaalletters voorkom wat tot verskillende lettergrepe behoort en wat uitgespreek sou kon word asof hulle tot dieselfde lettergreep behoort. Die deelteken dui hier die begin van 'n nuwe lettergreep aan.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Wat is die meervoud van "trousseau"?


3 % (afgerond)trousseau'e
54 % (afgerond)trousseaus 
42 % (afgerond)trousseau's
1 % (afgerond)trousseaue

"Trousseau" is 'n ander woord vir "bruidsuitset", die klere en persoonlike eiendom van 'n bruid. As 'n "u" deel is van 'n diftong, word die meervoud nie met 'n afkappingsteken geskryf nie: "leeus", "spreeus", "milieus", "niveaus", ensovoorts.
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Die Oos-Kaapse dorpie waar die bekende Uilhuis staan, is ........ .


2 % (afgerond)Nieu-bethesda
1 % (afgerond)Nu-betesda
96 % (afgerond)Nieu-Bethesda 
2 % (afgerond)New Betesda

Plekname, d.w.s. geografiese name, name van kontinente, lande, dorpe, stede, damme, berge ens. word met hoofletters gespel.
Sien ook die bladsy Plekname.
Op hierdie foto's kan jy vier geslagte sien; hier is my ma, my ouma, my oumagrootjie en my ........ .


41 % (afgerond)agteroumagrootjie
35 % (afgerond)ooroumagrootjie 
24 % (afgerond)oeroumagrootjie

Die ouma van jou ouma is jou "ooroumagrootjie".
(Bron HAT)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
66% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties