4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 31-01-2019 (vlak 3)



vorige toets 31 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 31-01-2019 só ingevul:



My sussie en haar vriendinne is ........ as dit gaan oor klassieke musiek.


3 % (afgerond)fanatisie
80 % (afgerond)fanatikusse of fanatici 
15 % (afgerond)fanatici
2 % (afgerond)fanatikusse

Beide "fanatici" en "fanatikusse" word as meervoudsvorme van "fanatikus" erken.
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.




Ek weet dinge gaan nou baie sleg, maar onthou net, elke donker wolk het 'n silwer ........ .


32 % (afgerond)randjie of rantjie 
11 % (afgerond)slegs rantjie
rainkie of randjie
57 % (afgerond)slegs randjie

Die woorde "rand" en "rant" is homofone, aangesien hulle dieselfde uitgespreek word, maar verskillende betekenisse en spellings het. Die woord "rand" verwys na die Suid-Afrikaanse geldeenheid; die woord "rant" verwys na 'n heuwel of ’n rotsagtige hoogte. "Rand" en "rant" is egter ook sinonieme wanneer dit na die kant van iets verwys (sien AWS, HAT en WAT). In die uitdrukking "elke wolk het 'n silwer randjie" is "randjie" en "rantjie" dus albei korrek.
Sien ook die bladsy Homofone.




Identifiseer die FOUT in die volgende sin:
Daar word talle sportmotors teen weggooipryse in die tweedehandse motorgids geadverteer.


16 % (afgerond)weggooipryse
78 % (afgerond)tweedehandse motorgids 
2 % (afgerond)sportmotors
4 % (afgerond)geadverteer

Die korrekte skryfwyse van "tweedehandse motorgids" is "tweedehandsemotorgids". Dit is 'n samestellende samestelling wat bestaan uit 'n woordgroep ("tweedehandse motor") plus naamwoord ("gids").
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.




Die aardbewing was rampsalig; duisende het hul lewens verloor en groot skade is aangerig!
Watter woord sal die gepaste sinoniem wees om "rampsalig" in bogenoemde sin te beskryf?


41 % (afgerond)funes 
4 % (afgerond)miniem
34 % (afgerond)futiel
21 % (afgerond)bomatig

Sinonieme is woorde met min of meer dieselfde betekenis. "Funes" is 'verderflik, noodlottig, rampsalig, droewig, treurig'; "futiel" is 'nutteloos, vrugteloos, vergeefs'; "bomatig" is 'buitengewoon'; "miniem" is 'buitengewoon klein, onbeduidend, gering'.
Sien ook die bladsy Sinonieme.




TOTAALRESULTAAT:
58% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)






  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties