4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 11-02-2019 (vlak 2)vorige toets 11 FEB volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 11-02-2019 só ingevul:Doreen sal stellig vandag kom kuier.
Wat is die woordsoort van "stellig" in bostaande sin?


27 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
5 % (afgerond)selfstandige naamwoord
3 % (afgerond)voornaamwoord
64 % (afgerond)bywoord 

'n Bywoord modifiseer die werkwoord of 'n byvoeglike naamwoord. 'n Mens kan bepaal of 'n woord 'n bywoord is deur te kyk of die woord die vraag "Hoe?" van die werkwoord of adjektief beantwoord, byvoorbeeld: Hoe gaan Doreen kom kuier? Die antwoord: stellig.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Folk, naas jazz, is my ........ .


24 % (afgerond)gunstelingmusiekgenre 
9 % (afgerond)gunsteling musiek genre
63 % (afgerond)gunsteling musiekgenre
3 % (afgerond)gunsteling-musiekgenre

ʼn Samestelling ("gunstelingmusiekgenre") is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele ("gunsteling", "musiek" en "genre") bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Joyce het ʼn ........ oproep ontvang.


91 % (afgerond)anonieme 
1 % (afgerond)anoniem
8 % (afgerond)annonieme
annoniem

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("anoniem"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
........ Ek het al weer wiskunde gedop!
Watter tussenwerpsel sal 'moedeloosheid' uitdruk in bostaande sin?


5 % (afgerond)A nee a!
93 % (afgerond)Ai tog...  
2 % (afgerond)Gmf...
1 % (afgerond)Ja-nee

Tussenwerpsels word gebruik om emosies uit te druk.
"Ja-nee," betuig rustige, weloorwoë instemming; "Gmf..." druk verontwaardiging of minagting uit, terwyl "A nee a!" gebruik word om ergernis uit te druk.
Sien ook die bladsy Tussenwerpsels.
TOTAALRESULTAAT:
68% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties