3903 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 20-08-2019 (vlak 1)vorige toets 20 AUG volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 20-08-2019 só ingevul:Beskryf vir my die man wat die winkel beroof het.
Wat is die woordsoort van die woord "beskryf" in bostaande sin?


3 % (afgerond)voegwoord
89 % (afgerond)werkwoord 
3 % (afgerond)adjektief
4 % (afgerond)selfstandige naamwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. Sommige woorde, soos "beskryf" kry egter nie 'n "ge-" vooraan nie.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Die ........ is bekend vir sy relatief matige klimaat.


89 % (afgerond)Hoëveld  
4 % (afgerond)Hoë-Veld
6 % (afgerond)Hoë Veld

Meerledige geografiese name wat geen eienaamelement bevat nie, word sonder 'n koppelteken vas geskryf. (Bron: AWS 12.29)
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
........ is ’n groot probleem in baie lande in Europa.


6 % (afgerond)Vose
6 % (afgerond)vosse
88 % (afgerond)Vosse 
vose

Die eerste woord van ʼn sin begin met ʼn hoofletter, tensy die sin met die onbepaalde lidwoord " ʼn" begin – dan kom die hoofletter ná die onbepaalde lidwoord.
Sien ook die bladsy Sinsbegin.
Idioom: Dit is ........ op my wonde.


8 % (afgerond)gal
61 % (afgerond)salf 
17 % (afgerond)pleisters
14 % (afgerond)asyn

Hierdie idioom beteken 'iets wat troos'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
82% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties