3838 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 09-09-2019 (vlak 2)Geen vorige toets beskikbaar nie 09 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 09-09-2019 só ingevul:Die hond knaag aan ʼn been.
Wat is die woordsoort van "knaag" in bostaande sin?12 % (afgerond)gangbare hoofwerkwoord
14 % (afgerond)onoorganklike hoofwerkwoord
11 % (afgerond)oorgangshoofwerkwoord
64 % (afgerond)oorganklike hoofwerkwoord 

In ’n sin met ’n voorwerp is die werkwoord oorganklik, byvoorbeeld: Die hond knaag aan 'n been. ’n Mens kan dit vasstel as daar 'n antwoord op die vraag "Wat?" na die werkwoord is. Indien die sin nie 'n voorwerp het nie, is die werkwoord onoorganklik.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Een van die simptome van ........ is abdominale pyn.


1 % (afgerond)blinde derm ontsteking
1 % (afgerond)blinde derm-ontsteking
98 % (afgerond)blindedermontsteking 
blinde dermontsteking

Samestellende samestellings word vas geskryf en bestaan tipies uit ʼn woordgroep (byvoeglike naamwoord "blinde"+ selfstandige naamwoord "derm") en ʼn selfstandige naamwoord "ontsteking".
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Anita het ʼn ........ fout gemaak toe sy met daardie niksnut getrou het.


98 % (afgerond)fatale 
fataal
1 % (afgerond)vatale
vataal

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan, kry ʼn “-e” (attributiewe “-e”) agteraan. Die tweede "a" in "fatale" word nie verdubbel nie om die beklemtoonde oop lettergreep lank te hou.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Idioom: Iemand sal die ........ moet vashou. Hierdie idioom beteken 'iemand sal die verantwoordelikheid moet dra'.


9 % (afgerond)beker
39 % (afgerond)baba 
6 % (afgerond)lepel
46 % (afgerond)stuur

Hierdie idioom beteken 'iemand sal die verantwoordelikheid moet dra'.

Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
75% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties