3838 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 18-09-2019 (vlak 1)vorige toets 18 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 18-09-2019 só ingevul:Piet gaap so wyd ’n mens kan eintlik sy ........ sien.


86 % (afgerond)kleintongetjie 
2 % (afgerond)kleintonkie
5 % (afgerond)kleintongtjie
8 % (afgerond)klein tongetjie

Woorde wat op "ng" en ’n beklemtoonde lettergreep eindig, kry "-etjie" in die verkleiningsvorm (AWS 15.8). Hoewel die klem op die eerste lettergreep van "kleintongetjie" val, is die reël van toepassing op die oorspronklike stam "tong".
Sien ook die bladsy Verkleiningsvorme.
Ons het die besluit geneem op grond van die inligting tot ons ........ .3 % (afgerond)beskekking
7 % (afgerond)beskiking
1 % (afgerond)beskeking
90 % (afgerond)beskikking 

’n Konsonant in eg Afrikaanse woorde wat volg op ’n kort vokaal wat die hoofklem van ’n woord dra, word verdubbel, byvoorbeeld "beskikking", "effens", "giggel" en "tennis" (AWS 11.23).
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Tydens die oorlog het baie mense uit vrees vir gifgasaanvalle ........ gedra.


3 % (afgerond)gasmaskere
93 % (afgerond)gasmaskers 
3 % (afgerond)gas maskers
1 % (afgerond)gas-maskers

ʼn Samestelling ("gasmasker") is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele ("gas" en "masker") bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Ambagslui en arbeiders ontvang ʼn loon.
'n Sinoniem vir "'n loon" in bostaande sin is ........ .


3 % (afgerond)'n sertifikaat
1 % (afgerond)middagete
93 % (afgerond)betaling 
2 % (afgerond)'n pensioen

Sinonieme is verskillende woorde wat min of meer dieselfde betekenis het, byvoorbeeld "loon - betaling", "lawaai - geraas", "nagalm - eggo".
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
90% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties