3838 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 24-09-2019 (vlak 3)vorige toets 24 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 24-09-2019 só ingevul:Reeva, sal jy asseblief vir ons ........ reël vir ons sakebesoek?


15 % (afgerond)akkomodasie
2 % (afgerond)akomodasie
5 % (afgerond)akommodasie
78 % (afgerond)akkommodasie 

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld “akkommodasie”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”. Die woord "akkommodasie" kom van die Latyn "commodus", vandaar die spelling.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Deel van die werk van ons administratiewe personeel is om klagtes oor finansies ........ .


3 % (afgerond)optevolg
opte volg
97 % (afgerond)op te volg 
op tevolg

Ons het hier met 'n infinitiefvorm te doen. Wanneer 'n werkwoord soos "opvolg" in die infinitiefvorm geskryf word, word dit los geskryf met die infinitiefpartikel "te" tussen die geskeide dele.
Partikels word in verskeie subkategorieë verdeel waaronder: infinitiefpartikel – die “te” in 'om te' besitspartikel – “se” vergelykings partikel – “so” en “soos” skakelpartikel – van sit “en” staan kom niks gedaan.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Die ........ loop deur Egipte.


83 % (afgerond)Kreefskeerkring 
12 % (afgerond)kreefskeerkring
1 % (afgerond)kreefkeerkring
4 % (afgerond)Kreefkeerkring

Geografiese benamings begin met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Plekname.
Op die ........ van Archimedes staan 'n kopie van een geskrif van Archimedes.


32 % (afgerond)palimpsis
7 % (afgerond)palimpsest
54 % (afgerond)palimpses 
7 % (afgerond)palimsist

Die woord "palimpses" word in Afrikaans, anders as Engels en Nederlands, sonder 'n slot-t geskryf. 'n "Palimpses" is 'n perkamentrol wat, nadat die oorspronklike skrif afgekrap of onsigbaar gemaak is, weer opnuut vol geskryf is.
(Bron: HAT)

Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
78% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties