3765 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 18-10-2019 (vlak 2)vorige toets 18 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 18-10-2019 só ingevul:Jessica staan op, trek haar ........ aan, en stap voordeur toe om te kyk wie klop so laat in die nag.


yapon
yappon
95 % (afgerond)japon 
4 % (afgerond)jappon

’n Konsonant in eg Afrikaanse woorde wat volg op ’n kort vokaal wat die hoofklem van ’n woord dra, word verdubbel (AWS 11.23). Omdat die hoofklem van die woord "japon" op die tweede lettergreep val, word geen konsonant dus verdubbel nie.
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Idioom: Die buurman wat alewig ongenooid opdaag, is ........ in my oog!


13 % (afgerond)'n haartjie
35 % (afgerond)'n balk 
12 % (afgerond)stof
41 % (afgerond)'n splinter

Die idioom "om 'n balk in iemand se oog te wees" beteken 'om 'n ergernis te wees'.
Die Engelse weergawe van hierdie spreekwoord is 'be a thorn in someone's flesh/side' of 'be a source of irritation to someone'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
In opdrag van die restouranteienaar het sy die sjef ge-e-pos om die ........ te bestel.bestand dele
37 % (afgerond)bestandele
bestaandele
63 % (afgerond)bestanddele 

ʼn Samestelling (“bestanddele”) is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele (“bestand” en “dele”) bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Die minister sê meer klem moet op die ........ en veiligheid van straatkinders geplaas word.


2 % (afgerond)welwillendheid
3 % (afgerond)wel en wee
7 % (afgerond)welvaart
87 % (afgerond)welsyn 

Die woord "welsyn" verwys na die 'gesondheid en voorspoed van ’n persoon of groep'; die woord "welvaart" verwys na 'voorspoed' of 'rykdom'; "wel en wee" is die 'goeie en slegte dinge'; "welwillendheid" verwys na 'goedgesindheid'.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
70% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties