4687 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 29-05-2020 (vlak 1)vorige toets 29 MEI Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 29-05-2020 só ingevul:Francina bestel graag ........ as sy gaan uiteet.


1 % (afgerond)calamarie
32 % (afgerond)kalamari
57 % (afgerond)calamari 
10 % (afgerond)kalamarie

Vreemde woorde ("calamari") behou in bepaalde gevalle hulle vreemde spelvorm.
Sien ook die bladsy Vreemde woorde.
Sandra was nie vandag by die skool nie; sy het ........ .


5 % (afgerond)gestokkiesdraai
4 % (afgerond)stokkiesdraai
46 % (afgerond)stokkies gedraai
45 % (afgerond)stokkiesgedraai 

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het ("stokkiesdraai"), vorm die voltooide deelwoord met "-ge-" (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Deelwoorde.
Stefan lyk vir my 'n bietjies te ........ in die broek vir die taak.


4 % (afgerond)vet
13 % (afgerond)maer
82 % (afgerond)lig 
1 % (afgerond)lank

Die idioom "lig in die broek wees", beteken 'nie opgewasse vir iets wees nie'.
Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Sal jy asseblief uitvind wat die sperdatum is?
Die woord "uitvind" is 'n ........ .


3 % (afgerond)selfstandige naamwoord
1 % (afgerond)voegwoord
95 % (afgerond)werkwoord 
1 % (afgerond)bywoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
70% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties