4039 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 06-08-2020 (vlak 3)vorige toets 06 AUG Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 06-08-2020 só ingevul:Die raad wil nie sê hoe die stelsel ........ gaan word nie.


13 % (afgerond)geimplimenteer
77 % (afgerond)geïmplementeer 
1 % (afgerond)ge-implementeer
8 % (afgerond)implementeer

By woorde wat uit meer as twee lettergrepe bestaan en op “-eer” eindig, is die “ge-“ in die verledetydsvorm verpligtend (AWS 19.4).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Hy het 'n ........ vir die Nederlandse letterkunde.


6 % (afgerond)geneëendheid
44 % (afgerond)geneentheid 
50 % (afgerond)geneëntheid

Ter wille van tradisie, of omdat daar geen uitspraakprobleme bestaan nie, word die deelteken nie in hierdie geval gebruik nie, selfs al behoort die betrokke aangrensende vokaalletters tot verskillende lettergrepe.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Maak asseblief vir my vyf ........ vol met water.


6 % (afgerond)20 liter houers
14 % (afgerond)20 literhouers
79 % (afgerond)20-literhouers 

Samestellings met 'n afkorting, simbool of syfer, word vas met 'n koppelteken geskryf, byvoorbeeld "20-literhouers", "F16-vegvliegtuig" (AWS 14.5).
Sien ook die bladsy Koppeltekens.
Die verhuurder ........ die huurder om die huurgeld teen die eerste van die maand te betaal.


5 % (afgerond)belas
89 % (afgerond)gelas 
6 % (afgerond)las

Die woord "gelas" word in die teenwoordige tyd en die verlede tyd met "ge-" geskryf en beteken 'beveel'. Nog 'n woord wat met "ge-" in die teenwoordige en verlede tyd begin, is "gesels".
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
72% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties